לוחיות רישוי

ייצור של חומר הגלם (בלנק).
ייצור לוחיות רישוי לרכב לפי תקן ישראלי 5327 .
מיוצר במפעלנו תחת השגחה ופיקוח של מת"י לפי נוהל ISO 9001

נציגות בלעדית בישראל של קונצרן:

NIKKALITE.NIPPON CARBRIDE INDUSTRIES CO.LTD
כתובת : רחוב הסדנא 9 א.ת. תלפיות ירושלים   |   כתובת למשלוח : ת.ד. 53242 ירושלים 91532   |   טל : 02-6483331